Kinderfysiotherapie

Kinderen leren het beste spelenderwijs

Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Sommige kinderen hebben wat meer moeite met de ontwikkeling van hiervan, dit kan zijn op het gebied van de fijne motoriek, de grove motoriek,  het evenwicht, of  een combinatie van deze aspecten. We spreken dan van een vertraagde, bedreigde of afwijkende ontwikkeling van de motoriek. Natuurlijk is het zo dat sommige kinderen wat meer tijd nodig hebben om iets te leren, maar wanneer het kind last krijgt van zijn motorische achterstand, is het belangrijk hierin het kind de juiste steun te bieden. Daarnaast wordt er, naarmate het kind ouder wordt, steeds meer van een kind verwacht en heeft een kind steeds meer vaardigheden nodig om goed mee te blijven komen met zijn/haar leeftijdsgenoten.

Veel meer dan bij volwassenen hebben kinderen te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen daarom ook om een specifieke, eigen benaderingswijze.

Voor wie is kinderfysiotherapie bedoeld?

De kinderen die behandeld worden door een kinderfysiotherapeut zijn in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De klachten kunnen acuut van aard zijn (bijvoorbeeld sportblessures) of een meer chronisch karakter hebben (bijvoorbeeld motorische ontwikkelingsproblemen).

Klachten waar je kind mee bij de kinderfysiotherapeut terecht kan zijn bijvoorbeeld:

  • Vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
  • Neurologische problemen
  • Neuromusculaire problemen
  • Orthopedische aandoeningen
  • Problemen op het gebied van kracht en conditie
  • Ademhalingsproblemen
  • Voorkeurshoudingen
  • Onrustige kinderen/huilbaby’s

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar). Wanneer je kind problemen ondervindt met bewegen is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de basis (bachelor) opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (Master) kinderfysiotherapie afgerond. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

De kinderfysiotherapeut is ook opgeleid om met complexere problematiek om te gaan. Daarbij kan gedacht worden aan het behandelen van kinderen met chronische klachten of bijvoorbeeld klachten die meer dan 1 lichaamsdeel betreffen.

Behandeling

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen- bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind.

Bij baby’s en peuters van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap komt de kinderfysiotherapeut meestal voor de eerste behandeling aan huis. Tijdens dit bezoek wordt gekeken of het kind in het vervolg aan huis moet worden behandeld of dat de praktijkomgeving beter past.

Samenwerking

Natuurlijk is de belangrijkste samenwerking van de kinderfysiotherapeut die met de ouders en het kind zelf, maar omdat problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen vaak niet op zichzelf staan overleggen we, met toestemming van de ouders/verzorgers, regelmatig met andere behandelaars of begeleiders. Hierbij kan gedacht worden aan huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties. Door dit overleg kan de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Verder werken we actief samen met Basisschool de Schakel in Woerden. Elke vrijdagochtend (buiten schoolvakanties) is onze kinderfysiotherapeut daar aanwezig.

Verwijzing

Een kind kan via de huisarts of arts-specialist worden verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Het is echter tegenwoordig ook mogelijk om zonder verwijzing via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) de kinderfysiotherapeut te raadplegen. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door kinderfysiotherapeuten 9 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden per indicatie. Op verwijzing van een arts kan dat aantal verhoogd worden naar 18 behandelingen. Daarnaast vergoeden aanvullende verzekeringen ook behandelingen kinderfysiotherapie.

×

Hallo!

Klik op onderstaande logo om contact met ons op te nemen.

× Whatsapp onze fysio's